X
تبلیغات
متداول ترین روشهای نزدیکی میان زوجین کدامند؟

HAROO

متداول ترین روشهای نزدیکی میان زوجین کدامند؟

-متداولترين نوع انجام عمل جنسي كه حدود ۸۰٪ نزديكيها به اين روش انجام ميشود به اين ترتيب است كه زن به پشت ميخوابد و رانهايش را از هم بازو زانوهايش را كمي خم ميكندو مرد ميان دو پاي او قرار گرفته و پس از فرو كردن آلت تناسليش روي زن ميخوابددر حاليكه نقطه اتكا پايين تنه او روي زانوهايش است.در اين نوع عمل جنسي دخول تقريبآ كامل است ولي دهانه زهدان و كليتوريس (برجستگي نوك بالاي آلت تناسلي زنان كه حساسترين نقطه زن براي تحريك  

بقیه را در ادامه مطلب ببینید

۱-متداولترين نوع انجام عمل جنسي كه حدود ۸۰٪ نزديكيها به اين روش انجام ميشود به اين ترتيب است كه زن به پشت ميخوابد و رانهايش را از هم بازو زانوهايش را كمي خم ميكندو مرد ميان دو پاي او قرار گرفته و پس از فرو كردن آلت تناسليش روي زن ميخوابددر حاليكه نقطه اتكا پايين تنه او روي زانوهايش است.در اين نوع عمل جنسي دخول تقريبآ كامل است ولي دهانه زهدان و كليتوريس (برجستگي نوك بالاي آلت تناسلي زنان كه حساسترين نقطه زن براي تحريك شدن هستند) كم تحريك مي شود.اين روش براي شب زفاف مناسب است ولي براي زنان حامله مخصوصآ از نيمه دوم حاملگي بعلت اينكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد مي شود مناسب نيست.
۲-در اين روش زن به پشت ميخوابد و پاها را روي شكم و سينه اش خم كرده و يا بر شانه هاي مرد مي گذارد يا دور كمر او حلقه ميزند. در اين حالت آلت تناسلي زن (مهبل)۳ الي ۴ سانتيمتر كوتاه تر ميشودو در نتيجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن بطور كامل انجام ميشود.همچنين كليتوريس در مسير آلت تناسلي مردقرار گرفته و با تماس آلت تحريك مي شود.در اين روش بعلت دخول كامل زن و مرد هر دو ارضا مي شوندو از طرفي براي حامله كردن زن امكان بيشتري وجود دارد.مرداني كه مايع لذتبخششان سريع ميريزد مي توانند هنگام انجام عمل جنسی با زن با اين روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلي خود را كاملآ از آلت تناسلي زن خارج كرده و دوباره فرو كنندو با كم كردن حركات مايع لذتبخششان را ديرتر درون فرج زن بريزندتابیشترین لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.
۳-زن روي لبه تختخواب نشسته و پاهايش را از هم باز و آويزان نموده و روي آرنجهاي خود تكيه مي كند.مرد بين پاهاي او مي ايستد و آلت تناسليش را درون آلت تناسلي زن فرو مي كند.براي انجام اين نوع عمل جنسي بايد چند بالش زير باسن زن گذاشت تا آلت تناسلي مرد وزن در يك سطح و رو بروي هم قرار گيرد. در اين نوع عمل جنسی كليتوريس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبي تحريك مي شود.همچنين اين روش مناسبترين روش براي شب زفاف و پاره كردن پرده دختران است و براي مردان چاق هم نزديكي را آسان مي كند.
۴-زن به پشت خوابیده و پاها را از هم باز میکندو بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به آرامی پاهایش را باز کرده و رانها را بهم نزدیک میکند بطوریکه مرد کاملآ بین پاهای زن قرار میگیرد.در این حالت فشار رانها باعث تحریک لب های بزرگ آلت زن و کلیتوریس میشود.این نوع عمل جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است ولی برای مردانیکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نیست.
۵-مرد به پشت میخوابد و پاها را به هم چسبانیده و دراز میکند.زن پاهایش را در طرفین پاهای مرد قرار میدهدو روی او مینشیندویا زانو زده و کمی به جلو خم میشودو بدستهای خود تکیه میدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو میکند.در اینحالت فعالیت و حرکات رفت و آمد با زن است و با تکانهای پی در پی که بخود میدهد موجب ریخته شدن مایع لذتبخش مرد و ترشح شدن مایع لذتبخش خود میشود.در این روش دخول بطور کامل انجام میشود و چون فعالیت با زن است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا میرسد.این روش برای جلوگیری از حاملگی مناسب است .چون بیشتر مایع لذتبخش مرد بعد از ریخته شدن به پایین برمیگردد.همچنین برای مردان خسته و یا کسانی که آلت تناسلیشان کاملآ راست نمیشود روش خوبی است.
۶-مرد به پشت میخوابد و زن روی او می نشیندو یا زانو زده و به جلو خم میشوداما این بار پشت زن بطرف مرد است.در این حالت زن آلت تناسلی مرد را بدرون مهبل خود فرو میکندو مانند حالت قبل خود را حرکت میدهدتا اوج لذت جنسی فرا برسد.این روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب است.
۷-مرد روی صندلی مینشیندو زن را از پشت در آغوش میکشدو آلتش را درون فرج زن فرو میکند.در اینحالت کلیتوریس تحریک نمیشود و طرفین زود خسته میشوند.
۸-مرد مقابل زن مینشیندو آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو میکند.در اینحالت دستها برای نوازش نقاط حساس آزاد است.
۹-زن زانو زده و به جلو خم میشودو یا سر خود را روی بالش میگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود را به جلو فرو میکند.در این حالت نقطه حساس برای تحریک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحریک شده و زن در اینحالت بیشترین لذت جنسی را درون وجودش احساس میکند.
10-زن و مرد مقابل هم می ایستندو عمل جنسی را انجام میدهند.دراین حالت دخول کامل انجام نمیشودولی کلیتوریس تحریک میشودو دستها برای نوازش پستانها و باسن زن آزاد است.
۱۱-مرد می ایستد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو میکند و سپس دستها را به گردن او حلقه کرده و پاها را به کمر او میزند و درواقع به مرد آویزان میشود.در این حالت وحدت کامل جنسی حاصل میشود و دخول کامل صورت میگیرد.
۱۲-زن دستها و سر را روی دسته صندلی میگذاردو به جلو خم میشودو مرد مانند وقتی که میخواهند از عقب زن (معقد)با او طرف شوند آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند. در اینحالت دستها برای نوازش پستانها و سایر قسمتها آزاد است.
۱۳-مرد وزن روبروی یکدیگر به پهلو دراز میکشند و زن یک پای خود را بروی پای مرد میاندازد و مرد به وسط پای او میرود و آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو میکند.
۱۴-زن به پهلو و پشت به مرد میخوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو میراند. این حالت نیز برای دوران حاملگی مناسب است.
۱۵-زن به پشت میخوابدومرد یک پهلو طوری قرار میگیردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زیر رانهای بلند شده زن قرار گیرد بطوریکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.یکی از مزایای این روش این است که انجام آن ساده بوده و در ضمن هیچکدام سنگینی دیگری را تحمل نمیکند.در اینحالت مرد میتواند ناحیه فرج و کلیتوریس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را با دست تحریک کند.
+ نوشته شده در ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ساعت ۱۱:۴۳ توسط فرشید کیان دسته : نظر(49)